Svet-Stranek.cz
E-shop s luxusní bižuterií

Můj prodej:Osobní stránka na adrese: hanny.firemni-web.cz

Můj prodej

Vítejte na stránkách kde najdete moje výrobky bižuterie.Jedná se o e-shop.
Stačí pouze kliknout a prohlédnout si zboží.
Přeji krásné prohlížení mého zboží,nakupte a udělejte radost sobě
nebo někomu blízkému a brzy se vraťte nakouknout na nové
HannyPravidla Nákupu
IČO : 42245958
h.blazkova2@gmail.com

a napište mi do objednávky:
- zboží, jeho přesný název, barvu a množství
- adresu, na kterou mám poslat balíček


POŠTOVNÉ + BALNÉ pro ČR:
a)Platba předem na účet č: 670100-2207313847/6210 = 45,- Kč
Při objednávce 500,-Kč a vyšší je poštovné stanoveno na 63,- Kč, protože zboží
zasílám jako pojištěný balíček
Při objednávce nad 1200,-Kč poštovné neplatíte
Poštovné a balné pro zahraniční zákazníky
Platba předem na účet č.: 2800077996/8330 = 3 Eura
Zboží posílám po uhrazení celkové částky na účet, do zprávy pro příjemce vepište vaše jméno a příjmení pro rozlišení plateb


Na dobírku po dřívějších špatných zkušenost neposílám. Nemáte- li možnost zaplatit bankovním převodem, můžete provést platbu složenkou na mou adresu předem


Zboží posílám doporučeně v protinárazové obálce nejpozději druhý den po obdržení platby

Jinak veškerý sortiment pro české zákazníky naleznete na http://www.fler.cz/b-hanny
pro zahraniční zákazníky na http://www.sashe.sk/hannybeadsWelcome to the website where you can find my articles bižuterie.Jedná an e-shop.
Just click and inspect the goods.
Have a lovely view of my goods, and buy and make yourself happy
or someone close, and soon to return to peek at the new
HannyPurchasing Terms
ID: 42245958
h.blazkova2 @ gmail.com

and write me to order:
- Goods, its name, color and quantity
- The address to which I send a package


POSTAL shipping for CR:
a) Payment in advance on the account No: 670100-2207313847/6210 = 45, - CZK
When ordering 500 CZK and higher postage is set at 63, - CZK, since goods
please find attached as an insured package
When ordering over 1200 CZK pay postage
Postage and handling for international customers
Prepay account No: 2800077996 / 8330 = € 3
Send goods after payment of the total amount of the account, the message recipient to enter your full name to distinguish payments


Cash on delivery after previous bad experience do not send. If you have the opportunity to pay by bank transfer, you can make a payment slip to my address in advance


Send goods by registered post in an envelope shock by the second day after receiving payment

Otherwise, any assortment of Czech customers visit http://www.fler.cz/b-hanny
Foreign customers http://www.sashe.sk/hannybeads